Tin tuyển dụng

Tin tức

Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Để  đáp ứng đầy đủ nhân sự cho các phòng ban cũng như sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư An Phát Khánh. Phòng nhân sự thông báo tuyển dụng các vị trí cho các phòng ban 

25/09/2017, <Xem tiếp>