THÔNG BÁO KHẨN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

HTX An Phát Khánh thông báo Quyết định chính thức của Sở giao thông vận tải về việc thu hồi 2807 phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát …

THÔNG BÁO KHẨN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Read More »